Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Produkty

Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec
Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám polních plodin, zeleniny, ovocných plodin, révy vinné a okrasných rostlin.

Lontrel 300 Lontrel 300
Selektivní herbicid určený k ničení dvouděložných plevelů v trávnících, řepě, jahodách a pod ovocnými stromy.

Touchdown Quattro Touchdown Quattro
Totální, neselektivní herbicid k hubení veškeré zelené vegetace.

Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE