Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Sypavka

Sypavka

Popis: Různé druhy sypavek mohou napadat borovice, smrky či modříny. Dochází k postupnému žloutnutí a opadávání jehlic. Na jehlicích jsou patrné příčné čárky a hlavně černé vypouklé výstupky (plodnice houby). Ochrana: Ochranu provádíme od poloviny května až do počátku srpna v intervalu 10-14 dní. Je vhodné střídat uvedené přípravky.


Produkty

Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec
Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám polních plodin, zeleniny, ovocných plodin, révy vinné a okrasných rostlin.

Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE