Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Nissorun 10 WP

Selektivní kontaktní akaricid ve formě dispergovatelného prášku. Používá se k hubení svilušek ve chmelu, révě vinné, okrasných rostlinách, okrasných dřevinách, jádrovinách a peckovinách. Vyznačuje se dlouhodobým specifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje. 

Balení:

2x3,5g
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Kaktusy / Svilušky 7 / 10 l vody
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE