Zahrádkářská poradna - Seznam rostlin

Optikombi kadeřavost broskvoně

Souprava určená k optimálnímu ošetření proti kadeřavostí broskvoní. Balení k přípravě 2 dávek po 5 - 10 litrech aplikační kapaliny s uvedením optimálních termínů aplikace. Složení: Champion 50 WG 2 x 20 g.

Balení:

2x20g
Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Broskvoň / Kadeřavost broskvoně 40 / 2 x 10 l max. 2x ročně odstup mezi termínem poslední aplikace a sklizní
Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE