Archív aktualit

Novinky pro rok 2015

Povolení přípravku Mesurol Schneckenkorn (reg.č. 3032-8) se ukončuje dnem 19.9.2014. Prodej tohoto přípravku (uvádění na trh) se ukončuje dnem 19.3.2015. Toto datum platí pro všechny prodejce (distributory, velkoobchody, maloobchody atd.).

 

Novinky pro rok 2014

Folpan 80 WG – fungicidní přípravek ochraně vinné révy proti plísni révové s významnou vedlejší účinností proti plísni šedé, černé skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě.

Karathane New – fungicidní přípravek do vinné révy proti padlí který současně omezující výskyt a škodlivost svilušek.

Melody Combi 65,3 WG – fungicidní přípravek k ochraně vinné révy proti plísni révové, plísni šedé, bílé hnilobě a červené spále.

Plenum – insekticidní přípravek proti mšicím a molicím na zelenině a okrasných rostlinách.Výroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE